Book enquiry
åkskillige Anmaerkningar oefwer tessa tiders astrologiska phantantiska och enthusiasticka prognostiker spådomar och Prophetier,: beträffande menniskjans wäsende och wandel i gemen; men i synnerhet religions- och statz saker, fÖrnemligast i the nordiska länder ...
close zoom-in zoom-out close zoom